x
Breaking News
0

Pacific Currencies

0x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ZRX/USD 0.232300 0.232070 0.201720 +0.007200 +3.29% 3:37:05
ZRX/BTC 0.000015 0.000016 0.000014 -0.000001 0.00% 3:36:46
ZRX/ETH 0.000518 0.000525 0.000476 -0.000003 0.00% 3:36:47

AdEx

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ADX/USD 1.05872 1.11145 0.99685 +0.00922 +0.88% 3:37:05
ADX/BTC 0.000066 0.000079 0.000063 -0.000007 0.00% 3:35:26
ADX/ETH 0.002373 0.002519 0.002284 -0.000090 0.00% 3:37:15
ADX/BNB 0.420060 0.455990 0.386400 -0.018890 -4.38% 3:35:41

AEON

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AEON/BTC 0.000219 0.000256 0.000216 -0.000012 0.00% 3:37:06

Aragon

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ANT/USD 1.919549 1.958132 1.722155 +0.052328 +2.80% 3:37:06
ANT/BTC 0.000116 0.000147 0.000115 -0.000008 0.00% 3:37:02
ANT/ETH 0.004392 0.004800 0.003955 -0.000123 -2.86% 3:37:04

Ardor

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ARDR/USD 0.5902 0.5902 0.4638 +0.0902 +18.04% 3:36:27
ARDR/BTC 0.000037 0.000037 0.000031 0.000004 0.00% 3:36:53

Ark

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ARK/USD 3.6885 3.8387 3.2786 +0.0713 +1.97% 3:36:27
ARK/BTC 0.000226 0.000275 0.000217 -0.000003 0.00% 3:36:55
ARK/ETH 0.008307 0.009000 0.007450 +0.000250 +3.12% 3:35:43

Augur

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
REP/USD 28.91340 31.47617 24.75764 +1.49936 +5.47% 3:37:06
REP/EUR 23.9620 23.9620 23.0730 +0.7820 +3.37% 3:37:12
REP/BTC 0.001790 0.002143 0.001776 -0.000040 0.00% 3:37:07
REP/ETH 0.065737 0.075600 0.057000 +0.002166 +3.41% 3:36:55

Australian Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
AUD/JPY 85.45 85.47 84.92 +0.23 +0.27% 3:37:16
JPY/AUD 0.01172 0.01174 0.01170 0.00000 0.00% 3:37:17
AUD/THB 24.9870 24.4840 24.4520 +0.0045 +0.02% 3:37:09
THB/AUD 0.04078 0.04089 0.04076 0.00000 0.00% 3:36:19
AUD/SGD 1.0165 1.0170 1.0150 +0.0006 +0.06% 3:37:09
SGD/AUD 0.9841 0.9853 0.9833 -0.0006 -0.06% 3:37:18
AUD/HKD 5.8736 5.8761 5.8574 +0.0122 +0.21% 3:37:14
HKD/AUD 0.1703 0.1707 0.1702 -0.0003 -0.18% 3:37:07
AUD/KRW 837.66 818.87 817.84 -1.54 -0.19% 3:37:06
KRW/AUD 0.001217 0.001221 0.001216 0.000000 0.00% 3:36:25
AUD/INR 48.445 48.549 48.356 0.000 0.00% 3:37:06
AUD/TWD 23.1290 22.5985 22.4910 0.000 0.00% 3:37:14
TWD/AUD 0.04432 0.04439 0.04431 0.00000 0.00% 3:37:18
AUD/CNY 4.9793 4.9741 4.9677 +0.0045 +0.09% 3:37:16
CNY/AUD 0.2010 0.2013 0.2009 -0.0002 -0.10% 3:37:05
AUD/IDR 10,298.00 10,154.00 10,141.50 -12.00 -0.12% 3:37:06
IDR/AUD 0.00986 0.00986 0.00985 0.00000 0.00% 3:37:16
AUD/MYR 3.0720 3.0719 3.0623 +0.0061 +0.20% 3:37:13
AUD/PHP 37.86 37.96 37.81 -0.08 -0.20% 3:37:03
AUD/PKR 79.565 79.750 79.174 +0.000 +0.00% 3:37:13
AUD/LKR 117.10 114.91 114.59 -0.19 -0.17% 3:37:03
AUD/NPR 78.35 77.29 77.07 -0.14 -0.18% 3:37:04
AUD/GBP 0.5613 0.5615 0.5603 +0.0001 +0.02% 3:37:06
GBP/AUD 1.7819 1.7845 1.7809 -0.0019 -0.11% 3:36:32
AUD/CHF 0.7461 0.7466 0.7452 +0.0006 +0.08% 3:37:16
CHF/AUD 1.3405 1.3419 1.3392 -0.0011 -0.08% 3:37:07
AUD/DKK 4.7520 4.7526 4.7460 +0.0044 +0.09% 3:37:14
DKK/AUD 0.2105 0.2107 0.2104 -0.0001 -0.05% 3:37:06
AUD/NOK 6.2457 6.2473 6.2241 +0.0131 +0.21% 3:37:05
NOK/AUD 0.1602 0.1606 0.1601 -0.0004 -0.25% 3:37:10
AUD/PLN 2.6815 2.6822 2.6748 +0.0033 +0.12% 3:37:16
PLN/AUD 0.3731 0.3736 0.3727 -0.0003 -0.08% 3:37:12
AUD/TRY 2.8853 2.8856 2.8800 +0.0032 +0.11% 3:37:03
TRY/AUD 0.3467 0.3472 0.3465 -0.0004 -0.12% 3:37:17
AUD/HUF 200.387 200.493 199.966 +0.024 +0.01% 3:37:01
AUD/CZK 16.3300 16.3280 16.3040 +0.0155 +0.10% 3:37:13
AUD/EUR 0.6385 0.6386 0.6377 +0.0006 +0.09% 3:37:06
EUR/AUD 1.5666 1.5680 1.5659 -0.0009 -0.06% 3:37:07
AUD/SEK 6.3552 6.3593 6.3469 +0.0105 +0.17% 3:37:13
SEK/AUD 0.1575 0.1575 0.1572 -0.0002 -0.13% 3:37:16
AUD/ISK 78.74 78.55 78.44 0.00 0.00% 3:37:03
AUD/RON 2.9682 2.9656 2.9543 +0.0073 +0.25% 3:37:03
AUD/RUB 44.50 44.51 44.39 +0.07 +0.15% 3:37:03
RUB/AUD 0.02248 0.02252 0.02247 0.00000 0.00% 3:36:25
AUD/UAH 20.5174 20.3348 20.2811 -0.0349 -0.17% 3:36:25
AUD/BYN 1.5295 1.5268 1.5225 -0.0025 -0.16% 3:36:25
AUD/HRK 4.8273 4.8276 4.8148 +0.0084 +0.17% 3:36:25
AUD/LTL 2.2063 2.2072 2.2010 +0.0032 +0.15% 3:37:03
AUD/NZD 1.0914 1.0985 1.0895 -0.0059 -0.54% 3:37:19
NZD/AUD 0.9165 0.9178 0.9103 +0.0060 +0.66% 3:37:09
AUD/FJD 1.5677 1.5785 1.5588 0.000 0.00% 3:37:06
BTC/AUD 22,505.0 22,006.2 18,225.8 +679.1 +3.18% 3:37:19
AUD/USD 0.7521 0.7524 0.7503 +0.0012 +0.16% 3:37:02
USD/AUD 1.3296 1.3328 1.3290 -0.0022 -0.17% 3:36:43
AUD/MXN 14.2482 14.2515 14.2069 +0.0316 +0.22% 3:37:11
MXN/AUD 0.07022 0.07037 0.07016 -0.00020 -0.28% 3:37:10
AUD/CAD 0.9664 0.9667 0.9646 +0.0016 +0.17% 3:37:07
CAD/AUD 1.0349 1.0368 1.0344 -0.0014 -0.14% 3:37:15
AUD/ZAR 10.2660 10.2855 10.2565 +0.0099 +0.10% 3:37:06
ZAR/AUD 0.09746 0.09749 0.09724 0.00000 0.00% 3:36:22
AUD/EGP 13.3908 13.3732 13.3541 +0.0102 +0.08% 3:37:04
AUD/MAD 7.3127 7.1239 7.1040 +0.0046 +0.06% 3:37:03
AUD/KES 78.19 77.26 77.04 -0.26 -0.33% 3:37:03
AUD/NAD 10.2737 10.2740 10.2453 +0.0150 +0.15% 3:37:03
AUD/XAF 419.01 419.18 418.01 -0.75 -0.18% 3:37:03
AUD/XOF 419.01 419.18 418.01 -7.56 -1.77% 3:37:04
AUD/AED 2.7634 2.7636 2.7559 +0.0040 +0.14% 3:37:03
AED/AUD 0.3621 0.3628 0.3618 -0.0005 -0.14% 3:37:01
AUD/ILS 2.6520 2.6511 2.6446 +0.0027 +0.10% 3:37:01
ILS/AUD 0.3775 0.3782 0.3772 -0.0003 -0.08% 3:37:07
AUD/JOD 0.5350 0.5335 0.5320 +0.0007 +0.13% 3:37:03
AUD/SAR 2.8226 2.8217 2.8139 +0.0048 +0.17% 3:37:03
SAR/AUD 0.3545 0.3554 0.3544 -0.0006 -0.17% 3:37:14
AUD/BHD 0.2853 0.2835 0.2827 +0.0002 +0.07% 3:37:03
AUD/OMR 0.2903 0.2897 0.2889 +0.0004 +0.14% 3:37:03
AUD/QAR 2.7903 2.7839 2.7761 +0.0041 +0.15% 3:37:03
AUD/LBP 1,162.22 1,137.14 1,133.97 -0.33 -0.03% 3:37:03
AUD/ARS 12.9960 12.9480 12.9310 -0.0140 -0.11% 3:37:16
ARS/AUD 0.07726 0.07734 0.07723 +0.00010 +0.13% 3:37:02
AUD/BRL 2.4715 2.4867 2.4532 0.000 0.00% 3:37:16
BRL/AUD 0.4048 0.4050 0.4043 -0.0001 -0.02% 3:37:15
AUD/CLP 491.65 491.47 490.10 -1.08 -0.22% 3:37:03
AUD/VEF 8.0716 8.0720 8.0495 +0.0118 +0.15% 3:37:03
VEF/AUD 0.1240 0.1242 0.1239 -0.0002 -0.16% 3:36:21
AUD/BBD 1.5327 1.5014 1.4972 -0.0028 -0.19% 3:37:03
AUD/JMD 95.18 94.07 93.80 -0.15 -0.16% 3:37:03
AUD/XCD 2.0434 2.0334 2.0277 +0.0030 +0.15% 3:37:03
AUD/PAB 0.7658 0.7501 0.7480 -0.0013 -0.17% 3:37:04

Bancor

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BNT/USD 2.655530 2.656240 2.405000 +0.141170 +5.64% 3:37:06
BNT/BTC 0.000164 0.000193 0.000162 -0.000004 0.00% 3:36:44
BNT/ETH 0.005932 0.005975 0.005725 +0.000133 +2.31% 3:36:24

Basic Attention Token

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BAT/USD 0.18258 0.18240 0.15688 +0.01071 +6.25% 3:37:05
BAT/BTC 0.000012 0.000014 0.000011 -0.000001 0.00% 3:35:27
BAT/ETH 0.000406 0.000407 0.000362 0.000004 0.00% 3:37:16

Binance Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BNB/USD 2.580000 2.638300 2.131500 +0.116400 +4.73% 3:36:53
BNB/BTC 0.000157 0.000178 0.000156 -0.000011 0.00% 3:36:14
BNB/ETH 0.005714 0.005906 0.005169 -0.000123 -2.13% 3:36:15
BCH/BNB 537.67 565.51 503.16 +21.92 +4.28% 3:36:51
POWR/BNB 0.198990 0.230930 0.192280 +0.000890 +0.45% 3:37:12
IOT/BNB 1.699920 1.842000 1.600010 +0.061190 +3.73% 3:35:39
ADX/BNB 0.420060 0.455990 0.386400 -0.018890 -4.38% 3:35:41
ANS/BNB 13.679 14.731 13.000 +0.248 +1.85% 3:35:44
YOYOW/BNB 0.113150 0.128160 0.110580 -0.003920 -3.35% 3:35:54

Bitcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTC/AUD 22,505.0 22,006.2 18,225.8 +679.1 +3.18% 3:37:19
BTC/NZD 24,602.5 23,970.0 19,892.9 +19.7 +0.08% 3:37:04
BTC/USDT 16,412.13 16,386.96 12,943.67 +1372.71 +9.13% 3:37:17
LTC/BTC 0.009150 0.010140 0.009039 -0.000490 -5.06% 3:36:59
ETH/BTC 0.02746 0.02924 0.02740 -0.00139 -4.82% 3:37:11
XRP/BTC 0.000015 0.000017 0.000014 -0.000001 0.00% 3:37:16
SC/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.00% 3:36:49
DASH/BTC 0.043199 0.053890 0.042901 -0.001627 -3.65% 3:36:29
ETC/BTC 0.0017 0.0019 0.0016 -0.0000 0.00% 3:36:31
BTS/BTC 0.000011 0.000013 0.000010 0.000000 0.00% 3:37:15
XMR/BTC 0.015610 0.017826 0.015500 -0.000577 -3.59% 3:37:06
Zcash/BTC 0.018651 0.022987 0.018101 -0.000414 -2.18% 3:37:16
EOS/BTC 0.000246 0.000280 0.000240 -0.000003 0.00% 3:36:33
BCH/BTC 0.096000 0.084000 0.095000 -0.006000 -5.94% 3:37:14
STRAT/BTC 0.000569 0.000627 0.000524 -0.000030 0.00% 3:36:37
WAVES/BTC 0.000594 0.000655 0.000563 -0.000036 0.00% 3:37:07
STEEM/BTC 0.000102 0.000118 0.000096 -0.000002 0.00% 3:36:49
XEM/BTC 0.000025 0.000031 0.000025 -0.000001 0.00% 3:36:57
IOT/BTC 0.000265 0.000310 0.000260 -0.000007 0.00% 3:36:54
QTUM/BTC 0.000722 0.000843 0.000690 0.000023 0.00% 3:32:19
ANS/BTC 0.002130 0.002520 0.002090 -0.000080 0.00% 3:37:02
LSK/BTC 0.000493 0.000606 0.000491 -0.000027 0.00% 3:35:25
UBQ/BTC 0.000104 0.000146 0.000100 -0.000010 0.00% 3:36:50
OMG/BTC 0.000506 0.000600 0.000500 -0.000022 0.00% 3:36:41
HSR/BTC 0.000879 0.001200 0.000811 0.000025 0.00% 3:36:13
MCO/BTC 0.000937 0.000939 0.000747 0.000055 0.00% 3:37:14
PAY/BTC 0.000125 0.000141 0.000121 0.000001 0.00% 3:37:15
DGB/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 -0.000001 0.00% 3:36:50
XVG/BTC 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000 -47.00% 3:37:06
NXS/BTC 0.000133 0.000172 0.000130 -0.000009 0.00% 3:36:51
ARK/BTC 0.000226 0.000275 0.000217 -0.000003 0.00% 3:36:55
ADX/BTC 0.000066 0.000079 0.000063 -0.000007 0.00% 3:35:26
SYS/BTC 0.000021 0.000024 0.000020 0.000001 0.00% 3:36:51
CVC/BTC 0.000019 0.000022 0.000018 -0.000001 0.00% 3:37:07
DOGE/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:37:16
TKN/BTC 0.000000 0.000090 0.000045 0.000000 0.02% 0:00:49
SNT/BTC 0.000003 0.000004 0.000003 0.000000 0.00% 3:37:01
STORJ/BTC 0.000052 0.000061 0.000052 -0.000001 0.00% 3:36:57
BAT/BTC 0.000012 0.000014 0.000011 -0.000001 0.00% 3:35:27
NXT/BTC 0.000041 0.000042 0.000032 0.000004 0.00% 3:37:15
KMD/BTC 0.000183 0.000210 0.000180 -0.000005 0.00% 3:36:56
GBYTE/BTC 0.018269 0.019543 0.017500 -0.000631 -3.34% 3:36:55
FCT/BTC 0.001306 0.001499 0.001239 0.000035 0.00% 3:36:51
PIVX/BTC 0.000261 0.000367 0.000260 -0.000021 0.00% 3:36:56
GNT/BTC 0.000019 0.000021 0.000018 -0.000001 0.00% 3:37:14
BLOCK/BTC 0.001290 0.001557 0.001276 -0.000189 -12.92% 3:36:57
MTL/BTC 0.000309 0.000370 0.000301 0.000006 0.00% 3:37:02
GAME/BTC 0.000128 0.000159 0.000124 -0.000002 0.00% 3:36:52
DCR/BTC 0.003553 0.004338 0.003435 -0.000096 0.00% 3:36:53
EDG/BTC 0.000074 0.000080 0.000070 0.000000 0.00% 3:37:16
1ST/BTC 0.000022 0.000029 0.000021 -0.000002 0.00% 3:36:58
SNGLS/BTC 0.000007 0.000008 0.000007 0.000000 0.00% 3:36:43
PART/BTC 0.000498 0.000641 0.000498 -0.000009 0.00% 3:36:59
BNT/BTC 0.000164 0.000193 0.000162 -0.000004 0.00% 3:36:44
FUN/BTC 0.000002 0.000002 0.000002 0.000000 -6.50% 3:37:04
XLM/BTC 0.000008 0.000010 0.000008 -0.000001 0.00% 3:37:01
CFI/BTC 0.000007 0.000009 0.000006 0.000001 0.00% 3:37:00
DCT/BTC 0.000042 0.000066 0.000026 0.000000 0.00% 3:37:15
GNO/BTC 0.006703 0.008063 0.006514 -0.000126 -1.88% 3:36:53
MAID/BTC 0.000030 0.000035 0.000028 0.000000 0.00% 3:37:15
REP/BTC 0.001790 0.002143 0.001776 -0.000040 0.00% 3:37:07
WINGS/BTC 0.000033 0.000038 0.000032 -0.000001 0.00% 3:37:07
ANT/BTC 0.000116 0.000147 0.000115 -0.000008 0.00% 3:37:02
ARDR/BTC 0.000037 0.000037 0.000031 0.000004 0.00% 3:36:53
DGD/BTC 0.006401 0.007300 0.006257 -0.000069 0.00% 3:35:32
RLC/BTC 0.000042 0.000042 0.000032 0.000010 0.00% 3:37:03
BCN/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:37:15
ZRX/BTC 0.000015 0.000016 0.000014 -0.000001 0.00% 3:36:46
BNB/BTC 0.000157 0.000178 0.000156 -0.000011 0.00% 3:36:14
GAS/BTC 0.001095 0.001310 0.001063 -0.000030 0.00% 3:36:55
TNT/BTC 0.000005 0.000007 0.000005 0.000000 0.00% 3:35:30
DNT/BTC 0.000003 0.000004 0.000003 0.000000 -3.33% 3:36:58
STX/BTC 0.000031 0.000036 0.000030 -0.000001 0.00% 3:37:14
MGO/BTC 0.000038 0.000045 0.000036 -0.000006 0.00% 3:37:14
ICN/BTC 0.000084 0.000100 0.000084 -0.000004 0.00% 3:37:06
NAV/BTC 0.000099 0.000114 0.000096 0.000000 0.00% 3:37:04
BTCD/BTC 0.008901 0.010023 0.008600 -0.000139 -1.56% 3:36:54
EMC/BTC 0.000064 0.000071 0.000062 0.000000 0.00% 3:37:05
VTC/BTC 0.000498 0.000580 0.000480 -0.000005 0.00% 3:36:54
VRC/BTC 0.000033 0.000037 0.000033 -0.000001 0.00% 3:36:54
BTG/BTC 0.015690 0.017500 0.013420 +0.000880 +5.97% 3:37:10
AEON/BTC 0.000219 0.000256 0.000216 -0.000012 0.00% 3:37:06
ETP/BTC 0.000160 0.000190 0.000130 0.000020 0.00% 3:37:04
B2X/BTC 0.01168 0.01862 0.01002 -0.00225 -16.44% 3:37:01
MLN/BTC 0.004484 0.004728 0.004110 -0.000110 -2.47% 3:37:16
BQX/BTC 0.000080 0.000095 0.000076 -0.000001 0.00% 3:36:48
BCC/BTC 0.022799 0.024200 0.022000 -0.000258 -1.12% 3:37:05
TRX/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:37:07
TRIG/BTC 0.000048 0.000059 0.000047 -0.000003 0.00% 3:37:07
XZC/BTC 0.002488 0.002914 0.002457 -0.000058 0.00% 3:37:08
ZEN/BTC 0.001688 0.001959 0.001690 -0.000012 0.00% 3:37:08
BTX/BTC 0.001300 0.001500 0.001200 0.000000 0.00% 3:37:06
POWR/BTC 0.000031 0.000040 0.000030 -0.000002 0.00% 3:37:09
ADA/BTC 0.000007 0.000009 0.000007 -0.000001 -10.62% 3:37:13
GUP/BTC 0.000021 0.000024 0.000020 -0.000001 0.00% 3:37:07
PTOY/BTC 0.000011 0.000012 0.000011 -0.000001 0.00% 3:37:17
FCN/BTC 0.000024 0.000024 0.000021 0.000000 0.00% 3:37:06
PLBT/BTC 0.000407 0.000418 0.000400 -0.000003 0.00% 3:37:18
CDT/BTC 0.000004 0.000005 0.000003 0.000000 6.75% 3:35:40
PPT/BTC 0.001430 0.001912 0.001357 -0.000165 -10.54% 3:35:45
SALT/BTC 0.000448 0.000550 0.000449 -0.000029 0.00% 3:37:12
BCD/BTC 0.002387 0.004390 0.002214 -0.000435 -15.51% 3:35:49
QASH/BTC 0.000044 0.000051 0.000043 -0.000002 0.00% 3:32:21
EMC2/BTC 0.000099 0.000155 0.000090 -0.000011 0.00% 3:36:56
MONA/BTC 0.000856 0.001080 0.000830 -0.000103 -10.74% 3:37:11
VERI/BTC 0.011198 0.012749 0.009500 -0.001486 -13.17% 3:37:07
YOYOW/BTC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.48% 3:37:07
BTC/JPY 1,842,339 1,719,429 1,719,429 +-0 +0.00% 3:37:14
BTC/SGD 22,757.9 22,318.3 18,522.1 +21.9 +0.10% 3:37:06
BTC/HKD 130,000 129,222 107,023 +4222 +3.38% 3:37:19
BTC/KRW 19,850,000 19,937,500 14,180,000 +100000 +13.11% 3:37:19
BTC/CNY 27,777 27,197 27,197 +0 +0.00% 0:00:49
BTC/IDR 253,998,800 261,899,008 200,000,000 +100000 +4.55% 3:37:18
BTC/CNH 110,303 96,622 98,689 +-0 +0.00% 3:37:13
BTC/GBP 11,628.5 10,908.4 11,153.2 +470.8 +4.22% 3:37:14
BTC/CHF 0.0 16,415.3 13,595.4 +514.1 +3.23% 3:37:18
BTC/PLN 55,295 55,295 51,000 +795 +1.46% 3:37:07
BTC/TRY 68,234 68,234 60,400 +3484 +5.38% 3:37:17
BTC/EUR 13,938.0 13,955.0 10,816.0 +1033.0 +8.01% 3:32:19
BTC/RUB 1,051,010.25 1,051,010.25 613,059.88 +20000.01 +1.94% 3:34:19
BTC/UAH 458,444 457,626 397,000 +19608 +4.47% 3:37:14
BTC/USD 16,940.0 16,957.0 15,269.0 +1671.0 +10.94% 3:37:10
USD/BTC 0.000061 0.000070 0.000061 0.000000 0.00% 3:36:27
BTC/CAD 20,799.9 21,000.0 19,061.0 +1459.3 +7.55% 3:36:40
BTC/BRL 54,000 54,000 44,110 +3715 +7.39% 3:36:17

Bitcoin Cash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCH/PLN 4,775.0 4,900.0 4,567.0 +74.8 +1.61% 3:37:09
BCH/EUR 1,176.52 1,206.05 1,090.90 +58.01 +5.19% 3:34:19
BCH/RUB 84,940.5 87,000.0 80,101.0 +2323.8 +2.83% 3:37:06
BCH/USD 1,395.9 1,421.0 1,265.1 +59.5 +4.49% 3:37:17
BCH/KRW 1,646,800 1,673,900 1,310,000 +100000 +9.66% 3:37:13
BCH/IDR 21,349,900 22,500,000 19,000,000 +100000 +3.17% 3:36:55
BCH/BRL 4,840.00 5,000.00 4,470.00 +118.00 +2.56% 3:37:13
BCH/BTC 0.096000 0.084000 0.095000 -0.006000 -5.94% 3:37:14
BCH/ETH 3.0513 3.2098 2.8598 +0.0351 +1.17% 3:36:36
BCH/BNB 537.67 565.51 503.16 +21.92 +4.28% 3:36:51

Bitcoin Diamond

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCD/BTC 0.002387 0.004390 0.002214 -0.000435 -15.51% 3:35:49
BCD/ETH 0.090000 0.140000 0.070100 -0.010300 -10.46% 3:35:51

Bitcoin Gold

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTG/USD 259.726501 278.000000 188.199997 +35.904942 +16.19% 3:37:10
BTG/KRW 311,200 330,000 205,000 +57800 +22.78% 3:37:01
BTG/BTC 0.015690 0.017500 0.013420 +0.000880 +5.97% 3:37:10
BTG/ETH 0.581742 0.629671 0.455383 +0.074496 +15.00% 3:37:10

BitcoinDark

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTCD/BTC 0.008901 0.010023 0.008600 -0.000139 -1.56% 3:36:54

BitConnect

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCC/USD 369.90 369.90 302.80 +9.50 +2.64% 3:37:17
BCC/BTC 0.022799 0.024200 0.022000 -0.000258 -1.12% 3:37:05
BCC/ETH 0.825436 0.825436 0.664077 +0.004070 +0.50% 3:37:05

Bitcore

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTX/USD 19.790 20.680 17.150 -0.060 -0.30% 3:37:18
BTX/BTC 0.001300 0.001500 0.001200 0.000000 0.00% 3:37:06

Bitquence

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BQX/BTC 0.000080 0.000095 0.000076 -0.000001 0.00% 3:36:48
BQX/ETH 0.002891 0.003130 0.002710 0.000034 0.00% 3:37:05

BitShares

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTS/USD 0.1639 0.1774 0.1571 -0.0079 -4.60% 3:36:27
BTS/CNY 0.55000 0.54100 0.54100 +0.00000 +0.00% 0:00:49
BTS/BTC 0.000011 0.000013 0.000010 0.000000 0.00% 3:37:15
BTS/ETH 0.000377 0.000395 0.000358 -0.000003 0.00% 3:35:35

Blocknet

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BLOCK/BTC 0.001290 0.001557 0.001276 -0.000189 -12.92% 3:36:57

Byteball

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GBYTE/BTC 0.018269 0.019543 0.017500 -0.000631 -3.34% 3:36:55

Bytecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BCN/USD 0.002651 0.002668 0.002025 +0.000240 +9.98% 3:37:15
BCN/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:37:15

Bytom

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
BTM/ETH 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:36:22

Cardano

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ADA/USD 0.114754 0.114754 0.100000 +0.005400 +4.94% 3:36:27
ADA/BTC 0.000007 0.000009 0.000007 -0.000001 -10.62% 3:37:13
ADA/ETH 0.000247 0.000265 0.000238 -0.000006 0.00% 3:37:14

Civic

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CVC/USD 0.28806 0.30855 0.25845 +0.00674 +2.40% 3:37:16
CVC/BTC 0.000019 0.000022 0.000018 -0.000001 0.00% 3:37:07
CVC/ETH 0.000650 0.000700 0.000598 0.000008 0.00% 3:36:55

Cofound.it

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CFI/USD 0.118379 0.124343 0.089257 +0.021594 +22.42% 3:37:16
CFI/BTC 0.000007 0.000009 0.000006 0.000001 0.00% 3:37:00
CFI/ETH 0.000274 0.000330 0.000200 0.000036 0.00% 3:37:04

CoinDash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
CDT/BTC 0.000004 0.000005 0.000003 0.000000 6.75% 3:35:40
CDT/ETH 0.000134 0.000150 0.000109 -0.000007 0.00% 3:35:29

Dash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DASH/PLN 2,514.97 2,563.99 2,361.00 +31.42 +1.28% 3:37:19
DASH/EUR 581.70 584.85 565.00 +11.72 +2.06% 3:36:34
DASH/RUB 43,340 44,619 42,405 +102 +0.24% 3:37:15
DASH/USD 753.0874 770.0000 705.0000 +27.9995 +3.87% 3:34:19
DASH/KRW 848,700 850,100 680,000 +62800 +7.99% 3:36:57
DASH/CNH 4,707.3 4,220.7 4,782.6 -15.4 -0.32% 3:37:13
DASH/BTC 0.043199 0.053890 0.042901 -0.001627 -3.65% 3:36:29
DASH/ETH 1.583674 1.596696 1.506131 +0.004679 +0.30% 3:37:07
DASH/XMR 2.7782 3.0000 2.7368 +0.0282 +1.03% 3:36:50

DECENT

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DCT/BTC 0.000042 0.000066 0.000026 0.000000 0.00% 3:37:15

Decred

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DCR/USD 62.0164 61.7869 54.6324 -0.6117 -0.99% 3:36:27
DCR/BTC 0.003553 0.004338 0.003435 -0.000096 0.00% 3:36:53

DigiByte

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DGB/BTC 0.000002 0.000002 0.000001 -0.000001 0.00% 3:36:50
DGB/ETH 0.000031 0.000031 0.000028 0.000001 0.00% 3:37:02

DigitalNote

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XDN/USD 0.003074 0.003070 0.002225 +0.000305 +11.07% 3:37:06

DigixDAO

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DGD/USD 101.517426 101.793411 94.312973 +4.294895 +4.44% 3:37:16
DGD/BTC 0.006401 0.007300 0.006257 -0.000069 0.00% 3:35:32
DGD/ETH 0.230000 0.234881 0.216000 +0.007478 +3.36% 3:37:04

District0x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DNT/USD 0.043473 0.047268 0.038670 +0.001203 +2.87% 3:37:15
DNT/BTC 0.000003 0.000004 0.000003 0.000000 -3.33% 3:36:58
DNT/ETH 0.000097 0.000107 0.000090 -0.000001 0.00% 3:37:14

Dogecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
DOGE/USD 0.002745 0.002744 0.002200 +0.000216 +8.56% 3:37:15
DOGE/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:37:16

Edgeless

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EDG/USD 1.195872 1.190076 0.943496 +0.117581 +11.03% 3:37:16
EDG/BTC 0.000074 0.000080 0.000070 0.000000 0.00% 3:37:16
EDG/ETH 0.002647 0.002683 0.002184 +0.000169 +6.86% 3:37:05

Einsteinium

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EMC2/USD 1.6557 1.8000 1.5000 -0.1806 -9.88% 3:36:27
EMC2/BTC 0.000099 0.000155 0.000090 -0.000011 0.00% 3:36:56

Emercoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EMC/BTC 0.000064 0.000071 0.000062 0.000000 0.00% 3:37:05

EOS

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EOS/USD 4.01349 4.00590 3.57324 +0.30935 +8.39% 3:37:15
EOS/CNY 4.8600 4.8600 4.8600 +0.0000 +0.00% 0:00:49
EOS/BTC 0.000246 0.000280 0.000240 -0.000003 0.00% 3:36:33
EOS/ETH 0.008886 0.009039 0.008195 +0.000306 +3.57% 3:37:06

Ethereum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETH/JPY 52,633 47,017 49,752 -899 -1.78% 3:37:12
ETH/KRW 542,500 545,000 461,600 +38550 +7.65% 3:37:11
ETH/CNY 1,969.0 1,937.0 1,937.0 +0.0 +0.00% 3:36:58
ETH/IDR 7,079,300 7,650,000 6,500,000 +100000 +1.50% 3:36:54
ETH/CNH 2,987.4 2,744.5 3,006.0 +29.6 +0.98% 3:37:12
ETH/GBP 308.98 308.98 270.00 -8.98 -2.91% 3:36:27
ETH/PLN 1,631.75 1,702.48 1,563.84 -0.01 -0.00% 3:37:18
ETH/TRY 1,940.00 2,016.00 1,875.01 +30.00 +1.57% 3:37:11
ETH/EUR 388.32 405.00 375.05 +6.82 +1.79% 3:34:19
ETH/RUB 27,870 28,700 27,143 +138 +0.50% 3:37:15
ETH/UAH 12,742.9 13,462.5 12,500.0 -114.1 -0.89% 3:37:04
ETH/USD 466.0 466.0 439.0 +25.5 +5.80% 3:37:11
ETH/CAD 588.31 598.93 539.00 +38.37 +6.98% 3:36:27
ETH/BTC 0.02746 0.02924 0.02740 -0.00139 -4.82% 3:37:11
ETH/LTC 3.0422 3.3814 2.5000 +0.0437 +1.46% 3:37:03
LTC/ETH 0.33387 0.34891 0.29885 -0.00386 -1.15% 3:37:17
DASH/ETH 1.583674 1.596696 1.506131 +0.004679 +0.30% 3:37:07
Zcash/ETH 0.679595 0.727098 0.635216 +0.016231 +2.46% 3:37:06
EOS/ETH 0.008886 0.009039 0.008195 +0.000306 +3.57% 3:37:06
ETC/ETH 0.059841 0.063500 0.055611 +0.001438 +2.46% 3:36:34
BCH/ETH 3.0513 3.2098 2.8598 +0.0351 +1.17% 3:36:36
XRP/ETH 0.000523 0.000540 0.000511 -0.000015 0.00% 3:35:37
ANS/ETH 0.077100 0.081000 0.074840 -0.000225 -0.29% 3:36:59
IOT/ETH 0.009610 0.009900 0.008601 +0.000160 +1.69% 3:37:03
QTUM/ETH 0.026255 0.046660 0.024207 +0.000713 +2.83% 3:32:19
STRAT/ETH 0.020745 0.021860 0.016247 -0.000119 -0.57% 3:35:34
XEM/ETH 0.000915 0.001033 0.000761 0.000019 0.00% 3:36:48
WAVES/ETH 0.021747 0.021885 0.017508 -0.000354 -1.62% 3:37:07
BTS/ETH 0.000377 0.000395 0.000358 -0.000003 0.00% 3:35:35
SC/ETH 0.000019 0.000020 0.000016 0.000001 0.00% 3:36:49
XMR/ETH 0.568000 0.585490 0.519810 +0.012000 +2.16% 3:36:40
LSK/ETH 0.018151 0.019420 0.016738 -0.000108 -0.60% 3:35:33
OMG/ETH 0.018450 0.018983 0.017596 +0.000111 +0.61% 3:36:42
MCO/ETH 0.033724 0.033788 0.022887 +0.002865 +9.33% 3:37:15
PAY/ETH 0.004507 0.004554 0.004101 +0.000206 +4.82% 3:37:15
BNT/ETH 0.005932 0.005975 0.005725 +0.000133 +2.31% 3:36:24
SNT/ETH 0.000128 0.000152 0.000105 0.000007 0.00% 3:37:16
SNGLS/ETH 0.000268 0.000282 0.000233 0.000016 0.00% 3:36:45
CVC/ETH 0.000650 0.000700 0.000598 0.000008 0.00% 3:36:55
ADX/ETH 0.002373 0.002519 0.002284 -0.000090 0.00% 3:37:15
DGB/ETH 0.000031 0.000031 0.000028 0.000001 0.00% 3:37:02
TKN/ETH 0.002100 0.003200 0.001581 -0.000192 -9.71% 3:37:03
BAT/ETH 0.000406 0.000407 0.000362 0.000004 0.00% 3:37:16
CFI/ETH 0.000274 0.000330 0.000200 0.000036 0.00% 3:37:04
DGD/ETH 0.230000 0.234881 0.216000 +0.007478 +3.36% 3:37:04
ANT/ETH 0.004392 0.004800 0.003955 -0.000123 -2.86% 3:37:04
STORJ/ETH 0.001927 0.002184 0.001569 0.000048 0.00% 3:37:04
ZRX/ETH 0.000518 0.000525 0.000476 -0.000003 0.00% 3:36:47
GNT/ETH 0.000668 0.000679 0.000616 0.000006 0.00% 3:37:07
GNO/ETH 0.24326 0.24989 0.22646 +0.00739 +3.13% 3:36:54
BQX/ETH 0.002891 0.003130 0.002710 0.000034 0.00% 3:37:05
BNB/ETH 0.005714 0.005906 0.005169 -0.000123 -2.13% 3:36:15
ICN/ETH 0.003040 0.003098 0.002962 -0.000029 0.00% 3:37:11
DNT/ETH 0.000097 0.000107 0.000090 -0.000001 0.00% 3:37:14
BTM/ETH 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:36:22
TNT/ETH 0.000175 0.000202 0.000168 -0.000006 0.00% 3:35:31
STX/ETH 0.001089 0.001104 0.000803 0.000016 0.00% 3:37:04
EDG/ETH 0.002647 0.002683 0.002184 +0.000169 +6.86% 3:37:05
FUN/ETH 0.000067 0.000070 0.000058 0.000000 0.00% 3:37:05
MGO/ETH 0.001397 0.001550 0.001123 -0.000145 -9.43% 3:37:06
BTG/ETH 0.581742 0.629671 0.455383 +0.074496 +15.00% 3:37:10
ETP/ETH 0.005165 0.005379 0.004780 0.000066 0.00% 3:32:19
RKC/ETH 0.001984 0.001998 0.001005 -0.000229 -18.56% 3:37:01
XLM/ETH 0.000284 0.000325 0.000235 0.000012 0.00% 3:37:07
FCT/ETH 0.049051 0.049051 0.043305 +0.003456 +7.98% 3:37:07
MTL/ETH 0.011237 0.012500 0.009850 +0.000800 +7.67% 3:37:07
CDT/ETH 0.000134 0.000150 0.000109 -0.000007 0.00% 3:35:29
HSR/ETH 0.031528 0.039821 0.027161 +0.001984 +6.72% 3:36:52
BCC/ETH 0.825436 0.825436 0.664077 +0.004070 +0.50% 3:37:05
TRX/ETH 0.000010 0.000010 0.000007 0.000000 0.00% 3:37:17
POWR/ETH 0.001137 0.001278 0.001060 -0.000013 0.00% 3:37:11
GUP/ETH 0.000736 0.000814 0.000665 -0.000012 0.00% 3:37:17
PTOY/ETH 0.000393 0.000400 0.000359 0.000007 0.00% 3:37:07
ADA/ETH 0.000247 0.000265 0.000238 -0.000006 0.00% 3:37:14
PPT/ETH 0.052630 0.060000 0.042768 -0.002555 -4.72% 3:35:42
ARK/ETH 0.008307 0.009000 0.007450 +0.000250 +3.12% 3:35:43
REP/ETH 0.065737 0.075600 0.057000 +0.002166 +3.41% 3:36:55
MLN/ETH 0.162346 0.164052 0.149873 -0.001281 -0.78% 3:37:08
WINGS/ETH 0.001166 0.001174 0.001127 0.000000 0.00% 3:37:08
STEEM/ETH 0.003640 0.004094 0.003020 0.000021 0.00% 3:36:55
KMD/ETH 0.006740 0.006995 0.006061 +0.000162 +2.48% 3:35:46
SALT/ETH 0.016423 0.017900 0.015634 -0.000007 0.00% 3:37:12
BCD/ETH 0.090000 0.140000 0.070100 -0.010300 -10.46% 3:35:51
QASH/ETH 0.001590 0.001647 0.001450 -0.000030 0.00% 3:32:17
VERI/ETH 0.359999 0.379998 0.320001 +0.010626 +3.04% 3:37:07
YOYOW/ETH 0.0007 0.0007 0.0006 -0.0000 0.00% 3:25:56

Ethereum Classic

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETC/USD 27.2400 27.7400 23.2700 +1.7900 +7.05% 3:37:16
ETC/EUR 22.1140 22.4500 20.7500 +0.8500 +4.10% 3:36:40
ETC/KRW 32,400 34,120 26,310 +2790 +9.42% 3:37:20
ETC/CNY 81.16 81.00 81.00 +0.00 +0.00% 0:00:49
ETC/IDR 422,500 445,500 362,500 +8700 +2.10% 3:37:03
ETC/BTC 0.0017 0.0019 0.0016 -0.0000 0.00% 3:36:31
ETC/ETH 0.059841 0.063500 0.055611 +0.001438 +2.46% 3:36:34

Factom

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FCT/BTC 0.001306 0.001499 0.001239 0.000035 0.00% 3:36:51
FCT/ETH 0.049051 0.049051 0.043305 +0.003456 +7.98% 3:37:07

Fantomcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FCN/BTC 0.000024 0.000024 0.000021 0.000000 0.00% 3:37:06

Fiji Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FJD/USD 0.4838 0.4813 0.4760 +0.000 +0.00% 3:37:02
USD/FJD 2.0886 2.1009 2.0778 0.000 0.00% 3:36:43
AUD/FJD 1.5677 1.5785 1.5588 0.000 0.00% 3:37:06
EUR/FJD 2.4574 2.4723 2.4381 0.000 0.00% 3:37:09
GBP/FJD 2.7968 2.8389 2.7773 0.000 0.00% 3:37:08

FirstBlood

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
1ST/USD 0.395289 0.407902 0.364101 +0.023523 +6.36% 3:37:16
1ST/BTC 0.000022 0.000029 0.000021 -0.000002 0.00% 3:36:58

French Pacific Franc

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EUR/XPF 119.260 119.260 119.260 0.000 0.00% 3:37:16
GBP/XPF 135.740 135.760 135.540 -0.620 -0.45% 3:37:13
USD/XPF 101.290 101.875 101.280 0.000 0.00% 3:36:40

FunFair

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
FUN/BTC 0.000002 0.000002 0.000002 0.000000 -6.50% 3:37:04
FUN/ETH 0.000067 0.000070 0.000058 0.000000 0.00% 3:37:05

GameCredits

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GAME/PLN 7.30 7.65 6.96 +0.13 +1.82% 3:37:10
GAME/BTC 0.000128 0.000159 0.000124 -0.000002 0.00% 3:36:52

Gas

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GAS/BTC 0.001095 0.001310 0.001063 -0.000030 0.00% 3:36:55

Gnosis

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GNO/USD 108.15231 108.36520 96.73253 +5.31656 +5.17% 3:37:16
GNO/BTC 0.006703 0.008063 0.006514 -0.000126 -1.88% 3:36:53
GNO/ETH 0.24326 0.24989 0.22646 +0.00739 +3.13% 3:36:54

Golem

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GNT/USD 0.299200 0.302079 0.262263 +0.015983 +5.64% 3:37:15
GNT/BTC 0.000019 0.000021 0.000018 -0.000001 0.00% 3:37:14
GNT/ETH 0.000668 0.000679 0.000616 0.000006 0.00% 3:37:07

Hshare

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
HSR/USD 14.410 17.398 12.171 +1.274 +9.74% 3:36:27
HSR/CNY 45.00 44.86 44.86 +0.00 +0.00% 0:00:49
HSR/BTC 0.000879 0.001200 0.000811 0.000025 0.00% 3:36:13
HSR/ETH 0.031528 0.039821 0.027161 +0.001984 +6.72% 3:36:52

Iconomi

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ICN/USD 1.37014 1.39429 1.29243 +0.06865 +5.27% 3:37:15
ICN/BTC 0.000084 0.000100 0.000084 -0.000004 0.00% 3:37:06
ICN/ETH 0.003040 0.003098 0.002962 -0.000029 0.00% 3:37:11

IExec RLC

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
RLC/USD 0.520485 0.544178 0.481424 +0.030385 +6.20% 3:37:16
RLC/BTC 0.000042 0.000042 0.000032 0.000010 0.00% 3:37:03

IOTA

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
IOT/USD 4.39920 4.55000 3.56030 +0.33290 +8.19% 3:36:31
IOT/BTC 0.000265 0.000310 0.000260 -0.000007 0.00% 3:36:54
IOT/ETH 0.009610 0.009900 0.008601 +0.000160 +1.69% 3:37:03
IOT/BNB 1.699920 1.842000 1.600010 +0.061190 +3.73% 3:35:39

Komodo

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
KMD/USD 2.9508 3.0476 2.7214 -0.0648 -2.15% 3:36:27
KMD/BTC 0.000183 0.000210 0.000180 -0.000005 0.00% 3:36:56
KMD/ETH 0.006740 0.006995 0.006061 +0.000162 +2.48% 3:35:46

Lisk

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
LSK/PLN 28.440 29.460 27.710 +0.620 +2.23% 3:37:18
LSK/USD 8.1900 8.3100 6.7500 +0.0400 +0.49% 3:37:09
LSK/BTC 0.000493 0.000606 0.000491 -0.000027 0.00% 3:35:25
LSK/ETH 0.018151 0.019420 0.016738 -0.000108 -0.60% 3:35:33

Litecoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
LTC/JPY 17,764.7 14,721.0 16,747.6 -453.5 -2.61% 3:37:13
LTC/KRW 179,000 183,750 136,000 +9350 +5.51% 3:37:14
LTC/CNY 344.10 334.10 334.10 0.00 0.00% 0:00:49
LTC/IDR 2,300,500 2,400,000 1,910,000 -24800 -1.07% 3:37:06
LTC/CNH 1,025.73 879.09 978.16 +47.56 +4.86% 3:37:14
LTC/PLN 524.97 545.00 455.64 +10.91 +2.12% 3:37:18
LTC/EUR 128.160 123.582 125.565 +2.594 +2.07% 3:37:14
LTC/RUB 9,131.2 9,507.1 8,000.0 -14.4 -0.16% 3:37:16
LTC/USD 149.13127 157.59955 128.90390 +5.31700 +3.70% 3:37:15
LTC/BRL 511.31 520.00 460.00 +4.31 +0.85% 3:37:13
LTC/BTC 0.009150 0.010140 0.009039 -0.000490 -5.06% 3:36:59
BTC/LTC 162.07 160.57 160.57 0.00 0.00% 0:00:49
LTC/ETH 0.33387 0.34891 0.29885 -0.00386 -1.15% 3:37:17
ETH/LTC 3.0422 3.3814 2.5000 +0.0437 +1.46% 3:37:03
LTC/XMR 0.59066 0.62375 0.55303 -0.00934 -1.56% 3:37:20
DASH/LTC 4.7800 4.7560 4.7560 +0.0000 +0.00% 0:00:49

MaidSafeCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MAID/USD 0.48725 0.48645 0.38935 +0.04280 +9.77% 3:37:15
MAID/BTC 0.000030 0.000035 0.000028 0.000000 0.00% 3:37:15

Matchpool

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
GUP/USD 0.327690 0.359728 0.282998 +0.006804 +2.13% 3:37:17
GUP/BTC 0.000021 0.000024 0.000020 -0.000001 0.00% 3:37:07
GUP/ETH 0.000736 0.000814 0.000665 -0.000012 0.00% 3:37:17

Melon

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MLN/USD 72.81829 72.81829 64.21494 +3.23340 +4.65% 3:37:16
MLN/BTC 0.004484 0.004728 0.004110 -0.000110 -2.47% 3:37:16
MLN/ETH 0.162346 0.164052 0.149873 -0.001281 -0.78% 3:37:08

Metal

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MTL/BTC 0.000309 0.000370 0.000301 0.000006 0.00% 3:37:02
MTL/ETH 0.011237 0.012500 0.009850 +0.000800 +7.67% 3:37:07

Metaverse ETP

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ETP/USD 2.3189 2.3400 2.0500 +0.0961 +4.33% 3:32:18
ETP/BTC 0.000160 0.000190 0.000130 0.000020 0.00% 3:37:04
ETP/ETH 0.005165 0.005379 0.004780 0.000066 0.00% 3:32:19

MobileGo

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MGO/USD 0.625465 0.671829 0.485236 -0.036153 -5.49% 3:37:16
MGO/BTC 0.000038 0.000045 0.000036 -0.000006 0.00% 3:37:14
MGO/ETH 0.001397 0.001550 0.001123 -0.000145 -9.43% 3:37:06

Monaco

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MCO/USD 15.21429 15.18688 9.95000 +1.96744 +14.88% 3:37:15
MCO/BTC 0.000937 0.000939 0.000747 0.000055 0.00% 3:37:14
MCO/ETH 0.033724 0.033788 0.022887 +0.002865 +9.33% 3:37:15

MonaCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
MONA/USD 14.1311 15.4485 13.5652 -1.2383 -8.08% 3:36:27
MONA/BTC 0.000856 0.001080 0.000830 -0.000103 -10.74% 3:37:11

Monero

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XMR/USD 257.0000 257.0000 231.0000 +10.3000 +4.20% 3:37:16
XMR/EUR 206.32 206.00 190.03 +5.24 +2.64% 3:36:38
XMR/KRW 305,500 309,000 233,100 +28200 +10.19% 3:36:59
XMR/BTC 0.015610 0.017826 0.015500 -0.000577 -3.59% 3:37:06
XMR/ETH 0.568000 0.585490 0.519810 +0.012000 +2.16% 3:36:40
LTC/XMR 0.59066 0.62375 0.55303 -0.00934 -1.56% 3:37:20
DASH/XMR 2.7782 3.0000 2.7368 +0.0282 +1.03% 3:36:50
Zcash/XMR 1.2040 1.3357 1.1644 +0.0269 +2.28% 3:36:50

NAV Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NAV/BTC 0.000099 0.000114 0.000096 0.000000 0.00% 3:37:04

NEM

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XEM/USD 0.41201 0.44900 0.31672 +0.02800 +7.30% 3:37:14
XEM/BTC 0.000025 0.000031 0.000025 -0.000001 0.00% 3:36:57
XEM/ETH 0.000915 0.001033 0.000761 0.000019 0.00% 3:36:48

NEO

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ANS/USD 34.91 34.92 30.01 +1.45 +4.37% 3:37:18
ANS/BTC 0.002130 0.002520 0.002090 -0.000080 0.00% 3:37:02
ANS/ETH 0.077100 0.081000 0.074840 -0.000225 -0.29% 3:36:59
ANS/BNB 13.679 14.731 13.000 +0.248 +1.85% 3:35:44

New Zealand Dollar

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NZD/AUD 0.9165 0.9178 0.9103 +0.0060 +0.66% 3:37:09
AUD/NZD 1.0914 1.0985 1.0895 -0.0059 -0.54% 3:37:19
BTC/NZD 24,602.5 23,970.0 19,892.9 +19.7 +0.08% 3:37:04
NZD/JPY 78.30 78.43 77.61 +0.63 +0.81% 3:37:05
JPY/NZD 0.01278 0.01288 0.01276 -0.00010 -0.78% 3:37:11
NZD/THB 22.4826 22.5061 22.2840 +0.1769 +0.79% 3:37:06
NZD/SGD 0.9316 0.9332 0.9245 +0.0065 +0.70% 3:37:16
SGD/NZD 1.0740 1.0817 1.0717 -0.0075 -0.69% 3:37:19
NZD/HKD 5.3826 5.3921 5.3365 +0.0457 +0.86% 3:37:16
HKD/NZD 0.1858 0.1874 0.1856 -0.0016 -0.85% 3:37:07
NZD/KRW 767.810 751.580 744.580 +3.670 +0.49% 3:37:11
NZD/INR 44.154 44.264 44.051 0.000 0.00% 3:37:10
NZD/TWD 21.0800 20.5490 20.4985 0.000 0.00% 3:37:13
TWD/NZD 0.04838 0.04874 0.04830 -0.00040 -0.82% 3:36:21
NZD/CNY 4.5636 4.5614 4.5241 +0.0346 +0.76% 3:37:10
CNY/NZD 0.2194 0.2210 0.2191 -0.0017 -0.77% 3:37:05
NZD/IDR 9,439.00 9,314.00 9,234.35 +52.40 +0.57% 3:37:10
NZD/MYR 2.8154 2.8157 2.7902 +0.0235 +0.84% 3:37:11
MYR/NZD 0.3557 0.3585 0.3551 -0.0027 -0.75% 3:37:08
NZD/PHP 34.70 34.75 34.49 +0.17 +0.50% 3:37:12
NZD/PKR 72.513 72.776 72.005 +0.000 +0.00% 3:37:13
NZD/LKR 107.31 105.44 104.39 +0.51 +0.49% 3:37:12
NZD/NPR 71.79 70.92 70.21 +0.34 +0.48% 3:37:12
NZD/GBP 0.5144 0.5152 0.5103 +0.0035 +0.69% 3:37:10
GBP/NZD 1.9447 1.9596 1.9404 -0.0126 -0.64% 3:37:19
NZD/CHF 0.6840 0.6850 0.6787 +0.0043 +0.63% 3:37:19
CHF/NZD 1.4628 1.4734 1.4604 -0.0110 -0.75% 3:37:03
NZD/DKK 4.3544 4.3603 4.3212 +0.0316 +0.73% 3:37:11
DKK/NZD 0.2297 0.2314 0.2295 -0.0017 -0.73% 3:37:07
NZD/NOK 5.7239 5.7326 5.6669 +0.0505 +0.89% 3:37:12
NOK/NZD 0.1748 0.1765 0.1746 -0.0016 -0.91% 3:37:11
NZD/PLN 2.4574 2.4599 2.4364 +0.0186 +0.76% 3:37:11
PLN/NZD 0.4072 0.4104 0.4065 -0.0031 -0.76% 3:37:14
NZD/TRY 2.6440 2.6481 2.6233 +0.0198 +0.75% 3:37:12
TRY/NZD 0.3785 0.3812 0.3777 -0.0028 -0.73% 3:37:18
NZD/HUF 183.646 183.883 182.173 +1.241 +0.68% 3:37:01
NZD/CZK 14.9650 14.9765 14.8460 +0.1115 +0.75% 3:37:11
NZD/EUR 0.5851 0.5860 0.5806 +0.0043 +0.74% 3:37:10
EUR/NZD 1.7096 1.7222 1.7062 -0.0108 -0.63% 3:37:19
NZD/SEK 5.8250 5.8324 5.7800 +0.0476 +0.82% 3:37:05
SEK/NZD 0.1718 0.1730 0.1715 -0.0015 -0.87% 3:37:16
NZD/ISK 72.16 72.07 71.43 +0.47 +0.66% 3:37:12
NZD/RON 2.7199 2.7212 2.6913 +0.0244 +0.91% 3:37:12
NZD/RUB 40.78 40.85 40.44 +0.33 +0.80% 3:37:12
NZD/BYN 1.4016 1.4011 1.3869 +0.0068 +0.49% 3:36:25
NZD/LTL 2.0218 2.0253 2.0050 +0.0161 +0.80% 3:37:12
NZD/USD 0.6894 0.6906 0.6835 +0.0055 +0.80% 3:37:19
USD/NZD 1.4510 1.4630 1.4486 -0.0119 -0.81% 3:37:02
NZD/MXN 13.0571 13.0727 12.9363 +0.1190 +0.92% 3:37:12
MXN/NZD 0.07661 0.07730 0.07655 -0.00070 -0.91% 3:37:10
NZD/CAD 0.8859 0.8871 0.8789 +0.0060 +0.68% 3:37:19
CAD/NZD 1.1295 1.1378 1.1275 -0.0081 -0.71% 3:37:21
NZD/ZAR 9.4105 9.4240 9.3448 +0.0694 +0.74% 3:37:06
ZAR/NZD 0.1064 0.1070 0.1061 -0.0007 -0.65% 3:36:23
NZD/EGP 12.2709 12.2705 12.1604 +0.0892 +0.73% 3:37:12
NZD/MAD 6.7011 6.5368 6.4715 +0.0467 +0.72% 3:37:12
NZD/KES 71.65 70.89 70.19 +0.23 +0.32% 3:37:12
NZD/NAD 9.4145 9.4274 9.3332 +0.0751 +0.80% 3:37:12
NZD/XAF 383.97 384.64 380.79 +1.83 +0.48% 3:37:12
NZD/XOF 383.97 384.64 380.79 -4.37 -1.13% 3:37:12
NZD/AED 2.5323 2.5358 2.5105 +0.0202 +0.80% 3:37:12
AED/NZD 0.3950 0.3983 0.3946 -0.0032 -0.80% 3:37:02
NZD/ILS 2.4301 2.4325 2.4090 +0.0181 +0.75% 3:37:12
ILS/NZD 0.4118 0.4151 0.4113 -0.0032 -0.77% 3:37:09
NZD/JOD 0.4904 0.4895 0.4846 +0.0039 +0.80% 3:37:12
NZD/SAR 2.5865 2.5892 2.5633 +0.0212 +0.83% 3:37:12
SAR/NZD 0.3869 0.3901 0.3863 -0.0033 -0.85% 3:37:15
NZD/BHD 0.2614 0.2601 0.2575 +0.0019 +0.74% 3:37:12
NZD/OMR 0.2661 0.2658 0.2632 +0.0022 +0.84% 3:37:12
NZD/QAR 2.5569 2.5545 2.5290 +0.0204 +0.81% 3:37:12
NZD/LBP 1,065.02 1,043.44 1,033.01 +6.50 +0.63% 3:37:12
NZD/ARS 11.8646 11.8818 11.7740 +0.0632 +0.54% 3:37:12
ARS/NZD 0.08431 0.08492 0.08421 -0.00050 -0.59% 3:37:02
NZD/BRL 2.2680 2.2709 2.2482 +0.0164 +0.73% 3:37:12
BRL/NZD 0.4411 0.4447 0.4406 -0.0033 -0.74% 3:37:04
NZD/CLP 450.53 450.97 446.46 +1.95 +0.44% 3:37:12
NZD/VEF 7.3966 7.4069 7.3328 +0.0590 +0.80% 3:37:12
VEF/NZD 0.1353 0.1364 0.1350 -0.0011 -0.81% 3:37:19
NZD/BBD 1.4045 1.3777 1.3639 +0.0065 +0.47% 3:37:12
NZD/JMD 87.22 86.31 85.45 +0.43 +0.50% 3:37:12
NZD/XCD 1.8725 1.8658 1.8472 +0.0149 +0.81% 3:37:12
NZD/PAB 0.7017 0.6883 0.6814 +0.0033 +0.48% 3:37:12

Nexus

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NXS/BTC 0.000133 0.000172 0.000130 -0.000009 0.00% 3:36:51

Nxt

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
NXT/USD 0.65995 0.69000 0.41742 +0.11340 +20.95% 3:37:15
NXT/BTC 0.000041 0.000042 0.000032 0.000004 0.00% 3:37:15

Omisego

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
OMG/USD 8.3400 8.3374 7.5500 +0.5373 +6.89% 3:37:06
OMG/BTC 0.000506 0.000600 0.000500 -0.000022 0.00% 3:36:41
OMG/ETH 0.018450 0.018983 0.017596 +0.000111 +0.61% 3:36:42

Papua New Guinean Kina

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
EUR/PGK 3.8568 3.7863 3.7768 0.000 0.00% 3:37:13
GBP/PGK 4.4219 4.3319 4.2875 +0.000 +0.00% 3:37:20
USD/PGK 3.2757 3.2520 3.2078 0.000 0.00% 3:37:02

Particl

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PART/BTC 0.000498 0.000641 0.000498 -0.000009 0.00% 3:36:59

Patientory

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PTOY/USD 0.176006 0.177049 0.154264 +0.010636 +6.43% 3:37:17
PTOY/BTC 0.000011 0.000012 0.000011 -0.000001 0.00% 3:37:17
PTOY/ETH 0.000393 0.000400 0.000359 0.000007 0.00% 3:37:07

PIVX

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PIVX/USD 4.4098 4.5397 3.9714 -0.0932 -2.10% 3:36:27
PIVX/BTC 0.000261 0.000367 0.000260 -0.000021 0.00% 3:36:56

Polybius

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PLBT/BTC 0.000407 0.000418 0.000400 -0.000003 0.00% 3:37:18

Populous

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PPT/USD 23.4098 25.2969 22.8456 -3.2414 -12.34% 3:36:27
PPT/BTC 0.001430 0.001912 0.001357 -0.000165 -10.54% 3:35:45
PPT/ETH 0.052630 0.060000 0.042768 -0.002555 -4.72% 3:35:42

Power Ledger

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
POWR/USD 0.5082 0.5246 0.4697 -0.0231 -4.35% 3:36:27
POWR/BTC 0.000031 0.000040 0.000030 -0.000002 0.00% 3:37:09
POWR/ETH 0.001137 0.001278 0.001060 -0.000013 0.00% 3:37:11
POWR/BNB 0.198990 0.230930 0.192280 +0.000890 +0.45% 3:37:12

QASH

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
QASH/USD 0.7130 0.7350 0.6137 +0.0330 +4.85% 3:29:12
QASH/BTC 0.000044 0.000051 0.000043 -0.000002 0.00% 3:32:21
QASH/ETH 0.001590 0.001647 0.001450 -0.000030 0.00% 3:32:17

Qtum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
QTUM/USD 11.767000 12.160000 10.500000 +1.218000 +11.54% 3:36:33
QTUM/KRW 14,160 14,220 11,500 +1430 +11.24% 3:37:01
QTUM/CNY 79.57 79.01 79.01 +0.00 +0.00% 0:00:49
QTUM/BTC 0.000722 0.000843 0.000690 0.000023 0.00% 3:32:19
QTUM/ETH 0.026255 0.046660 0.024207 +0.000713 +2.83% 3:32:19

Ripple

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XRP/USD 0.241 0.245 0.232 +0.005 +2.00% 3:37:16
XRP/EUR 0.19205 0.19378 0.18950 +0.00253 +1.33% 3:36:33
XRP/KRW 282.00 285.00 249.00 +15.00 +5.62% 3:37:20
XRP/IDR 3,694.0 3,978.0 3,417.0 -7.0 -0.19% 3:37:02
XRP/BTC 0.000015 0.000017 0.000014 -0.000001 0.00% 3:37:16
XRP/ETH 0.000523 0.000540 0.000511 -0.000015 0.00% 3:35:37

Royal Kingdom Coin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
RKC/ETH 0.001984 0.001998 0.001005 -0.000229 -18.56% 3:37:01

SALT

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SALT/USD 7.3821 7.8604 6.9000 +0.2596 +3.65% 3:37:18
SALT/BTC 0.000448 0.000550 0.000449 -0.000029 0.00% 3:37:12
SALT/ETH 0.016423 0.017900 0.015634 -0.000007 0.00% 3:37:12

SegWit2x

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
B2X/USD 201.97 220.00 163.38 -11.38 -5.53% 3:37:16
B2X/BTC 0.01168 0.01862 0.01002 -0.00225 -16.44% 3:37:01

Siacoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SC/USD 0.016393 0.016393 0.007576 +0.000400 +5.12% 3:36:27
SC/BTC 0.000001 0.000001 0.000000 0.000000 0.00% 3:36:49
SC/ETH 0.000019 0.000020 0.000016 0.000001 0.00% 3:36:49

SingularDTV

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SNGLS/USD 0.12099 0.12099 0.10255 +0.01190 +10.91% 3:37:16
SNGLS/BTC 0.000007 0.000008 0.000007 0.000000 0.00% 3:36:43
SNGLS/ETH 0.000268 0.000282 0.000233 0.000016 0.00% 3:36:45

Status

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SNT/USD 0.057913 0.061722 0.045062 +0.005396 +10.37% 3:37:16
SNT/BTC 0.000003 0.000004 0.000003 0.000000 0.00% 3:37:01
SNT/ETH 0.000128 0.000152 0.000105 0.000007 0.00% 3:37:16

Steem

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STEEM/USD 1.6885 1.7540 1.5286 -0.0693 -3.94% 3:36:27
STEEM/BTC 0.000102 0.000118 0.000096 -0.000002 0.00% 3:36:49
STEEM/ETH 0.003640 0.004094 0.003020 0.000021 0.00% 3:36:55

Stellar Lumens

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XLM/USD 0.127000 0.129007 0.100000 +0.012281 +10.77% 3:36:53
XLM/BTC 0.000008 0.000010 0.000008 -0.000001 0.00% 3:37:01
XLM/ETH 0.000284 0.000325 0.000235 0.000012 0.00% 3:37:07

Storj

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STORJ/USD 0.85348 0.90605 0.68652 +0.05630 +7.06% 3:37:16
STORJ/BTC 0.000052 0.000061 0.000052 -0.000001 0.00% 3:36:57
STORJ/ETH 0.001927 0.002184 0.001569 0.000048 0.00% 3:37:04

Stox

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STX/USD 0.479160 0.516500 0.363410 +0.024490 +5.43% 3:37:18
STX/BTC 0.000031 0.000036 0.000030 -0.000001 0.00% 3:37:14
STX/ETH 0.001089 0.001104 0.000803 0.000016 0.00% 3:37:04

Stratis

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
STRAT/USD 9.6000 9.5900 6.7100 +0.5200 +5.84% 3:37:16
STRAT/BTC 0.000569 0.000627 0.000524 -0.000030 0.00% 3:36:37
STRAT/ETH 0.020745 0.021860 0.016247 -0.000119 -0.57% 3:35:34

SysCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
SYS/BTC 0.000021 0.000024 0.000020 0.000001 0.00% 3:36:51

TenX

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
PAY/USD 2.012159 2.012159 1.754476 +0.166823 +9.08% 3:37:15
PAY/BTC 0.000125 0.000141 0.000121 0.000001 0.00% 3:37:15
PAY/ETH 0.004507 0.004554 0.004101 +0.000206 +4.82% 3:37:15

Tether

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
USDT/USD 1.00720 1.00750 1.00200 +0.00400 +0.40% 3:36:56
BTC/USDT 16,412.13 16,386.96 12,943.67 +1372.71 +9.13% 3:37:17

Tierion

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TNT/USD 0.07831 0.08652 0.07669 0.00000 0.00% 3:37:14
TNT/BTC 0.000005 0.000007 0.000005 0.000000 0.00% 3:35:30
TNT/ETH 0.000175 0.000202 0.000168 -0.000006 0.00% 3:35:31

TokenCard

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TKN/USD 0.77104 0.78812 0.72604 +0.02728 +3.68% 3:37:15
TKN/BTC 0.000000 0.000090 0.000045 0.000000 0.02% 0:00:49
TKN/ETH 0.002100 0.003200 0.001581 -0.000192 -9.71% 3:37:03

Triggers 

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TRIG/BTC 0.000048 0.000059 0.000047 -0.000003 0.00% 3:37:07

TRON

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
TRX/USD 0.004500 0.004560 0.002880 +0.000414 +10.13% 3:37:17
TRX/BTC 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 3:37:07
TRX/ETH 0.000010 0.000010 0.000007 0.000000 0.00% 3:37:17

Ubiq

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
UBQ/BTC 0.000104 0.000146 0.000100 -0.000010 0.00% 3:36:50

Vanuatu Vatu

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
USD/VUV 117.000 115.000 115.000 0.000 0.00% 07/12

Verge

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XVG/BTC 0.000001 0.000001 0.000001 0.000000 -47.00% 3:37:06

VeriCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VRC/BTC 0.000033 0.000037 0.000033 -0.000001 0.00% 3:36:54

Veritaseum

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VERI/USD 167.500 182.000 137.450 -30.516 -18.17% 3:37:19
VERI/BTC 0.011198 0.012749 0.009500 -0.001486 -13.17% 3:37:07
VERI/ETH 0.359999 0.379998 0.320001 +0.010626 +3.04% 3:37:07

Vertcoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
VTC/USD 8.2131 8.4000 7.1493 +0.4608 +5.98% 3:36:27
VTC/BTC 0.000498 0.000580 0.000480 -0.000005 0.00% 3:36:54

Waves

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
WAVES/USD 9.6836 9.6983 7.5296 +0.3427 +3.67% 3:37:13
WAVES/IDR 149,990 160,000 114,990 -2510 -1.65% 3:37:05
WAVES/RUB 616.8 648.0 491.0 +4.0 +0.68% 3:37:18
WAVES/BTC 0.000594 0.000655 0.000563 -0.000036 0.00% 3:37:07
WAVES/ETH 0.021747 0.021885 0.017508 -0.000354 -1.62% 3:37:07

Wings

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
WINGS/USD 0.52247 0.52248 0.48293 +0.02825 +5.72% 3:37:15
WINGS/BTC 0.000033 0.000038 0.000032 -0.000001 0.00% 3:37:07
WINGS/ETH 0.001166 0.001174 0.001127 0.000000 0.00% 3:37:08

YOYOW

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
YOYOW/USD 0.2980 0.3145 0.2570 +0.0080 +2.76% 3:25:56
YOYOW/BTC 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.48% 3:37:07
YOYOW/ETH 0.0007 0.0007 0.0006 -0.0000 0.00% 3:25:56
YOYOW/BNB 0.113150 0.128160 0.110580 -0.003920 -3.35% 3:35:54

Zcash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
Zcash/USD 332.9596 339.0000 315.0000 +11.8350 +3.70% 3:34:19
Zcash/EUR 249.82 249.90 240.00 +9.84 +4.10% 3:36:53
Zcash/RUB 19,022.0 20,155.9 18,205.2 +551.5 +3.01% 3:37:18
Zcash/KRW 366,300 374,700 305,500 +41300 +12.71% 3:37:01
Zcash/BTC 0.018651 0.022987 0.018101 -0.000414 -2.18% 3:37:16
Zcash/ETH 0.679595 0.727098 0.635216 +0.016231 +2.46% 3:37:06
Zcash/XMR 1.2040 1.3357 1.1644 +0.0269 +2.28% 3:36:50

ZCoin

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
XZC/IDR 635,800 663,900 528,100 +12300 +1.97% 3:37:07
XZC/BTC 0.002488 0.002914 0.002457 -0.000058 0.00% 3:37:08

ZenCash

  Cross Name Last High Low Change Chg. % Time
ZEN/BTC 0.001688 0.001959 0.001690 -0.000012 0.00% 3:37:08
Continue with Google
or
Sign up with Email