x
SCOTTRADE ACCOUNT IT'S TIME. It's time for an easier way to invest. Open a Scottrade Account
Apply Now

Beskidzki Dom Maklerski S.A.

 
Beskidzki Dom Maklerski S.A. funkcjonuje na rynku kapitałowym od 1993 roku, tj. od czasu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Obecnie działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (nr KPWiG-4021-7/2002) z dnia 26 marca 2002 roku BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, który świadczy usługi m.in. w następujących segmentach rynku:
- działalność brokerska,
- zarządzanie portfelami inwestycyjnymi,
- bankowość inwestycyjna.

W rankingu GG Parkiet „Najlepszy dom maklerski wśród inwestorów indywidualnych” Beskidzki Dom Maklerski S.A. zajął I miejsce w kategorii: życzliwość i gotowość pracowników domu maklerskiego do pomocy oraz II miejsce w kategorii opłaty i prowizje w transakcjach on-line. Ponadto BDM S.A. plasował się w czołówce domów maklerskich w pozostałych kategoriach.

Beskidzki Dom Maklerski S.A. uzyskał jedną z najwyższych ocen w przygotowanym przez magazyn „Forbes Investor” Rankingu Liderów Rynku Pierwotnego 2007. Jednym z elementów wchodzących w skład ogólnej oceny był subranking Ocena Emitentów. BDM S.A. zajął w nim trzecią lokatę. W jego ramach domy maklerskie podlegały ocenie emitentów w pięciu kategoriach: wiedza i doświadczenie pracowników, dbałość o ekonomiczne interesy emitenta, sprawność (tempo) przeprowadzenia emisji akcji i wejścia na giełdę, organizacja i koordynacja procesu emisji akcji (wejścia na giełdę) oraz elastyczność i partnerskie traktowanie emitenta. W każdej z kategorii BDM S.A. uplasował się w ścisłej czołówce. Najwyżej emitenci ocenili elastyczność i partnerskie podejście do klienta spółki. Oznacza to, że BDM S.A. jest skłonny do negocjowania warunków umowy, liczy się ze zdaniem emitenta przy przydziale akcji inwestorom instytucjonalnym i wywiązuje się z obietnic składanych przed podpisaniem umowy.
 
 
  • Polish Financial Supervision Authority (Poland)
 

Broker Type: Market Maker

Account Currencies: GBP, PLN, USD, EUR

Minimum Deposit: 10000

Scalping: Yes

Hedging: Yes

Free Demo Account: No

Traders From USA: No

 
Commissions 
  • Rollover Fee : No
  • Margin Interest : Yes
 

Supported Languages:  English,  Polish,  Russian

Customer Service By: Call Back, Phone, Chat

Telephone Orders: No

Personal Account Manager: No

 
Trading Platforms

One Click Trading: No

Trade off Charts: No

Email Alerts: No

Mobile Alerts: No

Stop Order: No

Market Order: No

Trailing Stop Order: No

OCO Orders: No

Limit Order: Yes

24hr Trading: No

Charting Package: No

Streaming News Feed: No

Trading Platform Screenshots: 

Product Screenshots
 
Disclaimer: The contents of this page or available via this page ("Contents") are provided by third parties and do not constitute an endorsement by FUSION MEDIA of the Contents or products of such third parties. FUSION MEDIA has no control of the Contents, is not responsible for their accuracy, availability or legality and hereby disclaims any responsibility for the Contents. Any transactions that you enter into with any third party listed in this page or linked from this page are solely between you and such third party and are at your sole risk. Please also refer to our Risk Warning. FUSION MEDIA disclaims any liability for any damage or loss caused in connection with the use of or reliance on any Contents